Soñadores trepando nubes

domingo, 7 de marzo de 2010


If I were a month, I’d be February
If I were a day of the week, I’d be Friday
If I were a time of day, I’d be 00.00
If I were a direction, I’d be South
If I were a piece of furniture, I’d be a Bed
If I were a liquid, I’d be Gasoline
If I were a gemstone, I’d be Sapphire
If I were a tree, I’d be a Blossom Tree
If I were a tool, I’d be a Hammer
If I were a flower, I’d be a Jasmine
If I were a kind of weather, I’d be a Thunderstorm
If I were a musical instrument, I’d be Drums
If I were a color, I’d be Red
If I were an emotion, I’d be Love
If I were a fruit, I’d be an Strawberry
If I were a sound, I’d be Music
If I were an element, I’d be Fire
If I were a food, I’d be Gramajo
If I were a material, I’d be Steel
If I were a taste, I’d be Sugar?
If I were a scent, I’d be Lavender?
If I were an object, I’d be a Book
If I were a body part, I’d be an Eye
If I were a facial expression, I’d be a Smile
If I were a song, I’d be All you need is Love
If I were a pair of shoes, I’d be Converse

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Direcciones de Calles Que No Existen